لغتنامه ات واسه اینکه یادم نره !

تعداد کمی از کلمات بامزه لغتنامه متین :

خوردم: بخوردم    کردم :بُکُندم      شستم: بشوردم      ریختم:بریزدم!       نشستم:بیشیندم      الاکلنگ:کالانگو       تخم مرغ: بشکن!       

/ 1 نظر / 11 بازدید
فاطمه

کالانگو ش عالیه!! !![ماچ]